Os traballadores de EFE exixen coñecer os salarios dos directivos para abordar os recortes

Dossieres

Os sindicatos da Axencia EFE están a se reunir coa dirección para tratar o recorte salarial do 4,5% proposto pola empresa co fin de reducir costes.

O comité de empresa presentou unha contraproposta, na que exixiron dous requisitos co fin de poñerse a negociar: o primeiro é coñecer un maior detalle dos problemas económicos da empresa, e o segundo saber canto gañan os directivos e como lles afectarán aos recortes, segundo informou o dixital PRNoticias.

As informacións que teñen os traballadores indican que EFE pechará no 2009 con perdas aproximadas d'entre 1,5 e 2 millóns de euros, despois de tres anos consecutivos de beneficios. Os motivos da caída encontraríase tanto na perda de importantes contratas con grandes medios (como a COPE) coma no escaso peso en ingresos que están a ter os novos negocios da empresa.

E é que os produtos dixitais e EFE TV, áreas de desenvolvemento destinadas a coller á testemuña da empresa e reformular a estrutura de ingresos, actualmente representan entre o 1 e o 2% da facturación. Os sindicatos indican que iso demostra claramente que o novo modelo non está funcionando abondo ben como para compensar os ingresos perdidos a raíz da crise económica. O presuposto da axencia rolda os 100 millóns de euros.

Os emolumentos dos directivos

Por outra parte, os sindicatos esixen que se dean a coñecer o peso dos emolumentos dos directivos na masa salarial total da empresa. Refírense aos contratos de Grupo 0, é dicir, os directivos que están no convenio colectivo para todos os efectos agás para o das mesas salariais. Estes directivos representan o 10% do equipo, pero non se sabe canto representan os seus soldos nos 40 millóns que se destinan ao equipo de EFE por este concepto.

O recorte salarial proposto pola empresa busca aforrar uns tres millóns de euros, que equivalerían ao salario anual de 65 traballadores. Neste sentido, os sindicatos piden tamén que se suspenda o traslado de EFE nas novas dependencias, unha operación que só por custo de traslados (sen incluír aluguer ou compra do local) custará uns seis millóns de euros.

A empresa formulou aos traballadores recortar o 8% aos soldos que superen os 55.000 euros anuais e o 4% nos que estean por debaixo de. Como compensación ofrecerían catro días libres adicionais no 2010. O comité de empresa considera que de entrada a medida é inaceptable.

COMUNICACIÓ21

Documentación