Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de A Coruña

Categoría:
Facultades e Centros de Ensinanza
Enderezo:
Campus de Elviña. 15071. A Coruña
Móbil:
981 167000
Fax:
981 167122
Correo electrónico:
decacomu@udc.es
Web:
http://www.udc.es/cienciasdacomunicacion