A Comisión Europea rexeita a nova taxa de RTVE

Dossieres

A Federación Europea de Xornalistas (FEP) resolveu dirixirse á Comisión Europea respecto da súa decisión de solicitar a Francia e España que suspendan as denominadas "telecom taxes" aos operadores comerciais, cuxo destino é compensar a perda de ingresos das emisoras de titularidade pública que renunciaron á publicidade nas súas emisións nestes dous países.

A FEP considera que esta solicitude da CE é inxustificada e que pode prexudicar aos xornalistas que traballan neses medios públicos.

Na súa carta á Comisión Europa o presidente da FEP, Arne König, estima que os medios de comunicación comerciais non poden garantir a pluralidade da información e que o labor dos medios públicos é absolutamente esencial para asegurar á cidadanía, sen influencia estatal nin das corporacións, a recepción de información diversa, cultural e de contidos de calidade.

Así mesmo, a FEP sinala que é función dos estados garantir aos seus cidadáns o acceso a información independente, a un xornalismo de calidade e a proporcionar condicións laborais dignas a quen traballan neses medios. Estima que non debe sacrificarse este servizo público en favor de intereses políticos ou comerciais.

A FEP non recomenda á CE ningunha fórmula de financiamento dos medios públicos pero estima que tanto Francia como España adoptaron o que consideran máis sinxelo e suficiente para financiar estes servizos.

Tamén sinala que no caso de España, onde non existe ningunha tradición de "custo de licenza", a supresión deste imposto poría en grave risco os servizos da CRTVE.

Por todas estas razóns, a FEP pide á Comisión Europea que reconsidere a súa posición respecto diso, mentres os respectivos gobernos nacionais estudan novas fórmulas de financiamento dos medios de comunicación públicos nun contexto de profundo cambio económico e financeiro na industria.

FESP

Documentación