Proxecto lexislativo para regular o Estatuto do Xornalista de Chile

O presidente nacional do Colegio de Periodistas de Chile, Luis Conejeros, xunto a un grupo de deputados, anunciou a presentación dun proxecto de lei sobre o 'Estatuto do Xornalista', iniciativa demandada pola orde gremial desde que se promulgou a actual Lei de Prensa no ano 2002.
A iniciativa legal conta co patrocinio dun grupo transversal de lexisladores composto por Maximiliano Errázuriz (RN), Felipe Salaberry (UDI), Gonzalo Duarte (DC), Carlos Montes (PS), Esteban Valenzuela (PPD) e Fernando Meza (PRSD), e teñen por obxectivo regular situacións contractuais de reporteiros, facilitar acceso á información, resgardar dereitos profesionais e protexelos ante agresións e ameazas.

A regulamentación contempla perfeccionar regulacións legais que permitan o fortalecemento do dereito de acceso á información de interese público e mellorar os dereitos dos xornalistas, por exemplo no segredo profesional e a cláusula de conciencia.

"O proxecto de Lei de Estatuto do Xornalista quixo tomar as demandas máis precisas do gremio en relación co exercicio profesional, os contidos están dirixidos exclusivamente a materias que teñen que ver exclusivamente co xornalismo sen tocar outras materias moi relevantes pero que non son exclusivas dentro do exercicio profesional", afirmou Conejeros.

A iniciativa ademais contempla unha serie de materias de orde laboral, como relacións contractuais do xornalista cos seus empregadores, regulación de horarios, seguros para labores perigosos, entre outras.

O proxecto crea o delito de obstrución ó traballo xornalístico e agresións a profesionais da prensa, de modo de sancionar a quen entorpezan os labores informativos, "por primeira vez os xornalistas imos estar protexidos pola lei de obstrucións, agresións e calquera tipo de situación que trate de coartar a liberdade do noso traballo", dixo Conejeros.

Os parlamentarios enfatizaron que este é un proxecto creado exclusivamente polo Colegio de Periodistas, e que eles só patrocinarán a iniciativa, a cal unha vez no Parlamento cumprirá con todas as instancias correspondentes. "Nós estámolo a patrocinar tal como o presenta o colexio de xornalistas, unha vez que estea no tramite parlamentario entraranse a discutir distintas materias, a nosa función é permitir que entre en trámite", sinalou Carlos Montes.

O proxecto de 'Estatuto do Xornalista' será entregado ó Congreso o próximo martes 9 de xaneiro.

CHILE
PERIODISTAS-ES