I Simposio sobre Economía da Comunicación

O Observatorio dos Medios celebrará entre o 6 e o 23 de febreiro de 2007 o I Simposio Internacional sobre Economía da Comunicación: Educación, Cidadanía e Xornalismo Social. Un evento organizado en colaboración co Grupo de Investigación Eumed da Universidade de Málaga e co Grupo de Investigación Cidadanía e Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela.
Estas xornadas, desenvolvidas na súa totalidade nun entorno virtual, enmárcase no III Encontro Internacional de Economía, Educación e Cultura, buscan profundizar na relación entre os sistemas cultural, educativo e comunicacional como chave para o desenvolvemento económico e social, prestándolle especial atención á nova abordaxe que pode favorecer un xornalismo social virado cara á cidadanía e artellado cos movementos organizados do Terceiro Sector.

O encontro está aberto á participación de calquera persoa, podendo actuar como participante-espectador/a, panelista ou relator/a. As actas do evento, ademais de seren publicadas pola Universidade de Málaga pódense incluír nos próximos exemplares de Comunicación e Cidadanía, Revista Internacional de Xornalismo Social – Social Journalism International Review.