XXVIII Premio Unicaja de Artigos Xornalísticos

Do ao

Información de contacto:

premiosliterarios@fundacionunicaja.com

A Fundación Unicaja convoca a trixésima oitava edición do Premio Unicaja de Artigos Xornalísticos, á que poderán concorrer os artigos publicados por vez primeira, coa firma ou o pseudónimo que o autor ou autora utilice de forma habitual, entre o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2020 ambos inclusive.

Cada autora ou autor poderá presentar un único artigo, que deberá remitirse por correo electrónico á dirección premiosliterarios@fundacionunicaja.com, enviando dous arquivos en copia dixitalizada ou escaneada. No asunto do correo electrónico deberá figurar o seguinte texto: “Premio Unicaja de Artículos Periodísticos – (Título del artículo) – (Ciudad de procedencia)”. O galardón está dotado con 3.000 euros e o prazo de admisión de traballos finalizará o 31 de maio de 2022.
 
Máis información nas bases do premio.