O Colexio de Xornalistas está aberto a calquera suxestión, comentario ou achega que faga enriquecer unha institución ao servizo da profesión.

Para iso podes contactar co CPXG a través das canles habituais:

  • No teléfono 981 93 56 70
  • No correo electrónico xornalistas@xornalistas.gal
  • Na sede do Colexio en Santiago de Compostela (Rúa Ponferrada, 9, baixo)

Tentaremos darche resposta o máis axiña posible.