Semana negra para a independencia da CCMA

Dossieres

"A semana do 21 ao 25 de xaneiro de 2008 pódese considerar claramente como a semana negra para a independencia da Corporación Catalá de Medios Audiovisuais (CCMA), que todo o mundo cría que sería a consecuencia da aplicación da nova lei.

Pero os feitos non confirmaron esta esperanza. Así, o luns 21 de xaneiro, unha Comisión do Parlamento examinou os candidatos ao Consello de Goberno da CCMA, pactados polos partidos e avalados, «por mandato legal», polo CAC (que di que só tiña o encargo de aprobar ou non a idoneidade profesional)."

Así o expresa a última edición de Fil Directe, o boletín online do Sindicat de Periodistes de Catalunya que así describe o panorama de referencia:

"O mércores 23 é a data fixada para o primeiro pleno do Parlamento do 2008 que ha de aprobar os nomes dos candidatos, unha vez examinados, e desígnaos membros do Consello da CCMA. O venres 25 está previsto, en función do pacto entre as forzas políticas, que os designados sexan presentados ao Parlamento e tomen a substitución do antigo Consello de Administración.

Mentres tanto, unha información non desmentida asegura que CIU, PSC e ERC pactaron un acordo para repartir os directores de Televisió de Catalunya e de Catalunya Ràdio, e a cabeza de programas de TV3, entre outros cargos. Isto, cando segundo a Lei, o Consello de Goberno debe elixir un Director Xeral por concurso público, e, posteriormente, este debe nomear os directores da radio e a televisión.

A vulneración da Lei da CCMA, que tardou oito anos, foi constante, favorecida sen dúbida polas emendas introducidas a última hora por CIU e PP, e aceptadas polo tripartito, que desnaturalizaban o novo modelo dos medios da Corporación, ao elevar a doce os membros do Consello, restrinxir aos grupos parlamentarios a presentación de candidaturas, e limitar o papel do CAC á hora de avaliar os aspirantes.

Pero na liña das lentas melloras logradas desde o debate do Audiovisual de 1999, esperábase que os partidos manterían o equilibrio de propostas anteriores ao Consello de Administración e habería algúns candidatos susceptibles de ser o contrapeso doutros marcadamente partidistas. Pero nin isto. A lei, retocada, preparaba o terreo, pero a repartición de cadeiras previo, por cota como é tradición, e os nomes achegados superaban todo o imaxinable.

Finalmente, e vulnerando non só a Lei, senón burlándose dos seus propios grupos parlamentarios e do novo Consello de Goberno , os partidos -ou os máis importantes deles- poden pactar, en segredo e contra toda legalidade, os cargos directivos dos medios da Corporación.

É unha estafa histórica aos reclamos profesionais, sindicais, académicos e sociais, e un paso atrás respecto das posibilidades de avanzar cara a un modelo de medios públicos independentes, que é o que os pode prestigiar e asegurar a súa viabilidade. O espectáculo destas semanas malogrou en gran medida a imaxe da Corporación, e só o traballo e a resistencia dos seus profesionais poderá empezar a recuperala.

Desde o sindicato facemos un chamamento a organizala, para evitar intromisións políticas e reparticións á italiana (lottizzazione), e para encabezar o rexeitamento social que esta actuación descaradamente partidista merece. Unha das primeiras medidas do Sindicato foi pedir a intervención do Síndic de Greuges (defensor do pobo en Cataluña) ante a grave vulneración da Lei que supón o primeiro Consello de Goberno da nova CCMA.

Na páxina www.sindicat.org pódense consultar os diferentes comunicados que o SPC fixo públicos sobre esta cuestión así como tamén os que elaboraron os comités profesionais de Catalunya Ràdio e de TV3.

FeSP/FIL DIRECTE
BARCELONA

Documentación