Os novos Consellos Audiovisuais

Dossieres

Nestes días déronse os primeiros pasos para a creación de novos Consellos Audiovisuais. O Goberno de Aragón presentará antes de xullo nas Cortes autonómicas unha lei audiovisual. Por outro lado, a Xunta de Castela-León remitirá tamén en febreiro o seu proxecto e finalmente o de Goberno de Canarias aprobou o pasado 12 de xaneiro a Lista de Avaliación do Consello Canario do Sector Audiovisual.

Recollemos aquí as noticias das que se fixeron eco os medios de comunicacion esta semana en relación a creación destes novos Consellos.

Ademais o dosier sobre contén documentación sobre os diferentes proxectos e leis para a creación dos consellos audiovisuais de Galicia, Cataluña, Madrid, Navarra ou Andalucía, entre outros. Ademais de documentación referida a diversar resolucións xudiciais e textos dende a Asociación de Usuarios/as da Comunicación.

Documentación