Informe sobre a convocatoria de prazas de comunicación en administracións e empresas públicas (2010)

Publicacións

Até cinco exemplos distintos de prazas convocadas desde febreiro de 2009 nos que non se requería a titulación adecuada para postos de comunicación.

O "Informe sobre a convocatoria de prazas de comunicación en administracións e empresas públicas" realizado polo Colexio de Xornalistas recolle até cinco exemplos distintos de prazas convocadas desde febreiro de 2009 nos que non se requería a titulación adecuada para postos de comunicación. As administracións e empresas públicas continúan, por tanto, unha mala práctica, moi asentada, que convirte a profesión da comunicación, en xeral, nunha das que maior índice de intrusismo presentan.

Documentación

Descargar todo