Día de acción pola defensa do xornalismo

Dossieres

Enric Bastardes, secretario xeral da FeSP, expón nun artigo que apareceu no periódico Luz e Taquígrafos do SPM, titulado O xornalismo europeo en pé de guerra, as razóns da xornada reivindicativa que en todas as grandes cidades europeas convocaron para o 5 de novembro as organizacións de xornalistas da Federación Europea de Xornalistas (FEP), rama sectorial da Federación Internacional de Xornalistas (FIP).

Baixo o lema da convocatoria, 'Xornalismo enfermo: perigo para a democracia', explica o autor que "se esconde o malestar dos profesionais da información nunha infinidade de crecentes preocupacións: insoportable presión política sobre informadores; imparable concentración de medios que reduce a pluralidade; progresiva degradación das condicións de traballo e precariedade salarial, serían unha síntese do diagnóstico da enfermidade".

Bastardes sinala que se os males detectados en Europa no seu conxunto son alarmantes, na España actual son moito máis graves. "Son poucos os medios que non perdan de vista que a súa tarefa é a de servir ao dereito universal dos cidadáns a recibir unha información veraz, contrastada e de calidade. Son moitos os medios que pretenden suplantar aos poderes democraticamente constituídos marcando a axenda ao Poder Xudicial, ao Executivo e ao Lexislativo e pretendendo constituírse nun único poder absoluto e absolutista. Son moitas as complicidades de medios e partidos políticos para manipular máis que informar. Son moitas as opinións canallescas e sen escrúpulos que se impón sobre o debate plural das ideas."

Así mesmo remarca "a falta de consciencia duns poderes executivos e lexislativos que non acadaron un grao de decisión suficiente para impulsar actuacións e lexislacións que garantan o dereito á información dentro dos límites e cos modelos que se impuxeron no resto de Europa, nin as garantías laborais mínimas para un cada día crecente colectivo de xornalistas á peza".

Teme "que a reacción dos xornalistas españois non estea á altura do reto europeo. Pero estamos igualmente obrigados se non queremos entrar no pesimismo apocalíptico de que nos atopamos na antesala do fin do xornalismo e dos xornalistas como algúns agoreiros veñen prognosticando desde fai tempo".

Respecto diso sinala que nese reto "a Federación de Sindicatos de Xornalistas (FeSP) ha de estar na cabeza. Aglutinamos a forza sindical de xornalistas máis extensa e representativa. Crecemos a diario a pesar da mocidade dunha organización cuxo sindicato máis veterano cumprirá 15 anos en 2008 e a federación tan só 6. Pero somos un exército de irredutibles que convence cada día a máis e mellores xornalistas da xeografía hispana".

FeSP

Documentación