Crise nos xornais gratuítos

Dossieres

A recesión publicitaria, derivada da crise económica mundial, trouxo como consecuencia directa a necesaria recomposición do mercado dos diarios gratuítos de información xeral. O peche das delegacións do diario Que! na Coruña e Vigo son só un eslabon máis da cadea de peches e despedimentos que está habendo nos últimos meses no sector.

A finais de xaneiro deste ano desaparecía a versión española de Metro, un dos produtos máis veteranos do sector a nivel mundial. Metro, inventor da fórmula de financiamento 100% por publicidade en 1995 e o segundo en aparecer en España en 2001, foi o primeiro en pechar xustificando a decisión "pola crise económica en España e a caída da publicidade".

O peche de Metro arrastrou en cadea unha sucesión de malas noticias para o mercado dos gratuítos. Previamente, o grupo Planeta tomara unha decisión similar co peche de ADN -gratuíto deste grupo- nas cidades de Vigo e A Coruña en novembro de 2008. Así as cousas, a principios deste ano en Galicia só se publicaban tres diarios gratuítos: 20 minutos, Que! e De Luns a Venres. O pasado 19 de xuño, o gratuíto 20 minutos pechou as súas delegacións de Vigo e A Coruña. O diario anunciou que pechará oito das súas quince delegacións, entre elas as dúas que tiña en Galicia, para transformalas en corresponsalías, o que provocou a saída da empresa de entre dezaseis e vinte xornalistas. Co anuncio do peche do diario de Vocento na Coruña e Vigo só queda en Galicia o gratuíto De Luns a Venres.

Os representantes dos traballadores de Que! manifestaron a súa repulsa ante o peche, xa que os despedimentos que verte esta decisión súmanse aos 91 despedimentos producidos polo ERE aplicado a finais de 2008 -que levou por diante as cabeceiras de Mallorca, Murcia e Bilbao- e aos que se derivaron do peche e a posterior venda de Que! Zaragoza.

O negocio do diario Que! nunca foi dos máis saneados entre a prensa gratuíta xa que, en termos de difusión, sempre estivo moi á sombra de 20 Minutos e Metro. Desde que en 2007 o adquirise o grupo Vocento, que ten unha presenza dominante en cabeceiras rexionais, o gratuíto abriu varias delegacións por toda España para, apenas un ano despois, pór en marcha un ERE que arrasou con varias delas. Entre os xornais gratuítos non diarios que se manteñen á boia está Futbolsite Dépor, que edita desde fai varios anos a empresa propietaria de Xornal.com

As cifras da crise

A difusión dos catro títulos que se publicaban en 2008 a nivel estatal -Metro, 20 Minutos, ADN e Que!- descendeu un 7,3% con respecto ao 2007 debido a axústelos de custos de produción que acometeron as súas respectivas empresas editoras. Os tres que se manteñen no mercado, tras o peche de Metro, reduciron un 27,4% os exemplares distribuibles no primeiro trimestre de 2009.

XORNAL

Documentación