Conclusións extraídas da xornada "O papel dos medios na información de xénero"

Recursos

Pretende facilitar aos profesionais un marco de correcta actuación na elaboración dos contidos relacionados coa violencia de xénero e no tratamento de datos sobre agresións a mulleres

Esta xornada celebrouse en Lugo o 24 de novembro de 2007, seguindo cos encontros que cada ano organiza o CPXG orientados á información sobre violencia machista. Con estes encontros preténdese facilitarlles aos profesionais un marco de correcta actuación na elaboración dos contidos relacionados coa violencia de xénero e no tratamento de datos sobre agresións a mulleres.

 • O actual Ordenamento Xurídico do Estado dalle ás institucións as ferramentas suficientes para que as televisións públicas e privadas cumpran coa súa función social. As institucións do Estado en democracia teñen a responsabilidade de garantir a seguridade das persoas.
 • Os medios de comunicación están obrigados a cumplir cun código etico deontológico a favor dos dereitos humanos.
 • Os medios de comunicación deben difundir unha imaxe pública da muller segundo a lexislación e as políticas de igualdade, á hora de fomentar o papel da muller nunha sociedade igualitaria.
 • É necesaria a capacidade de relación das organizacións de mulleres cos medios de comunicación, que deben evitar a filtración de estereotipos propios dunha sociedade machista.
 • Deixar de identificar os contidos informativos relacionados coa beleza, maternidade ou a decoración como a única información que lle interesa ao público feminino.
 • Non difundir imaxes de persoas ou de lugares frecuentados pola vítima que permitan identificala.
 • Non focalizar a información na vítima.
 • Evitar a procura de fontes inexpertas que permitan xustificar as accións violentas contra as mulleres.
 • Non clasificar a violencia de xénero como unha noticia de sucesos.
 • Non enumerar o número de vítimas, porque supón unha despersonalización do problema.
 • Os medios de comunicación deben evitar seren transmisores de coaccións e xustificacións, fuxir de dar á opinión pública un perfil definido dos agresores que disperse a atención do propio acto de agresión, como dicir que son extranxeiros, alcohólicos ou enfermos mentais.
 • Non dar un tratamento informativo igual a todos os casos de violencia doméstica, nin tratala coma un simple suceso. Remitir as informacións de xénero á defensa dos dereitos humanos para reproducir un novo modelo de estructura social sen estereotipos machistas.
 • Os medios de comunicación deben facerse eco non só da violencia de xénero ejercida no ámbito da parella, senón que tamén debe referirse a outros tipos de violencia como o acoso sexual ou laboral.
 • Facilitar o acceso dos profesionais aos códigos de autorregulamento.
 • Evitar titulares morbosos e disculpatorios. Centrar a información no agresor máis que na vítima.
 • Usar termos como violencia sexista ou violencia machista contra as mulleres, no canto de violencia de xénero.
 • Formar e sensibilizar aos xornalistas dun coñecemento específico sobre a violencia de xénero para ofrecer unha información contrastada, racional e democrática
 • Crear estratexias e recursos de formación para os xornalistas.
 • A violencia de xénero debe ser tratada por especialistas.
 • Os medios de comunicación deben contribuír aos cambios nas estructuras sociais e non perpetuar os estereotipos machistas.
 • Os xornalistas deben incluír nas súas informacións de xénero un pensamento antipatriarcal e feminista, sobre todo nos programas de opinión.
 • Deben desaparecer os programas que reproducen estereotipos ou seren excluídos das subvencións estatais, xa que as institucións do Estado teñen a obriga de protexer os dereitos ós cidadáns.
 • Elaborar información crítica materialista das crenzas relixiosas que poidan perpetuar o segundo plano da muller na vida. 

Documentación

Descargar todo