A lingua nas novas (2004)

Publicacións

Análise da situación lingüística dun dos actores sociais que máis podería ter aportado a impulsión e consolidación do proceso de normalización lingüística en Galicia: os medios de comunicación.

O Colexio Profesional de Xornalistas pretende analizar neste libro a situación lingüística dun dos actores sociais que máis podería ter aportado a impulsión e consolidación do proceso de normalización lingüística en Galicia: os medios de comunicación.

Este informe é froito do traballo dun grupo de investigación que iniciou o estudio no ano 2002. Mediante o emprego de técnicas de investigacións cuantitativas e cualitativas obtivéronse datos e análise non só dos hábitos lingüísticos dos medios de comunicación impresos e audiovisuais na Galicia actual, senón ademais das actitudes e reflexións dos seus protagonistas –xornalistas e directores de medios de comunicación- e outros analistas da situación –lingüistas, sociólogos, economistas, filósofos...-.

Documentación

Descargar todo